Deze tekst behandelt het onderwerp consumentengedrag. Pandemie-episode: Delen van de Duitse economie hebben feitelijk stilgestaan: Door de coronapandemie verwacht de federale overheid de ergste recessie van de naoorlogse periode: in de eerste helft van 2020 is ruim 50 miljard euro meer uitgegeven dan ontvangen. Economen gaan er echter vanuit dat de economie in de tweede helft van het jaar aantrekt – als het aantal besmettingen niet significant blijft stijgen. De coronacrisis heeft een diep gat in de Duitse overheidsfinanciën gescheurd. De federale, staats-, gemeentelijke en sociale zekerheidsfondsen gaven 51,6 miljard euro meer uit dan ze in de eerste helft van het jaar ontvingen, zo maakte het Federaal Bureau voor de Statistiek dinsdag bekend op basis van voorlopige gegevens.

In verhouding tot de totale economische output bedroeg het tekort 3,2 procent. Voor het eerst sinds 2010 was er een daling van de omzet ten opzichte van dezelfde periode van het voorgaande jaar. De overheidsuitgaven stegen daarentegen met 9,3 procent. Het bruto binnenlands product (bbp) stortte in het tweede kwartaal in met 9,7 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. In een eerste schatting ging de autoriteit van Wiesbaden zelfs uit van een min van 10,1 procent. In maart en april lagen delen van de Duitse economie als gevolg van de pandemie nagenoeg stil. De situatie was vergelijkbaar in veel andere grote economieën, die een enorme last op de buitenlandse handel legden.

Volgens de autoriteiten van Wiesbaden zijn de export en import van goederen en diensten in het tweede kwartaal sterk gedaald. Ook de particuliere consumentenuitgaven en bedrijfsinvesteringen in apparatuur zoals machines daalden. De economische output was aan het begin van het jaar al licht gedaald. Europa’s grootste economie bevindt zich in een diepe recessie. Nadat de pandemie in maart in Europa begon, stelde de federale regering een hulppakket samen ter waarde van miljarden. Om de economie te stimuleren voegde ze in de zomer een pakket van 130 miljard euro toe voor 2020 en 2021. Vanaf 1 juli werd onder meer de btw zes maanden verlaagd: van 19 naar 16 procent en van 7 naar 5 procent. Dit zou de consumptie als een belangrijke pijler van de economie moeten stimuleren. Volgens schattingen van economen zullen belastingverliezen, stijgende uitgaven en reddingspakketten voor het hele jaar diepe gaten in de staatskas trekken. Vanwege de coronacrisis hebben de EU-staten voor het eerst de regels van het Stabiliteits- en Groeipact opgeschort, volgens welke het begrotingstekort niet hoger mag zijn dan drie procent en de totale schuld niet hoger mag zijn dan 60 procent van het bruto binnenlands product. Duitsland boekte voor het laatst in 2011 als geheel een tekort. Economen gaan ervan uit dat de economie in de tweede helft van het jaar weer op gang komt, mits het aantal besmettingen niet weer significant toeneemt. “Na de scherpe inzinking in de eerste helft van het jaar, zou de Duitse economie in het zomerkwartaal van 2020 zeer sterk moeten groeien”, aldus het laatste maandrapport van de Deutsche Bundesbank.

Categorieën: Uncategorized

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *